• Få nye innlegg på epost

Valg og kjøp av donorsæd

I dette innlegget skal jeg ta for meg problemstillinger man kan bli stilt overfor det kommer til valg av sæddonor og eventuelt kjøp av donorsæd. Skal du velge åpen eller lukket/ikke-kontaktbar sæddonor? Hva vil åpen/lukket si? Skal du la klinikken plukke en donor fra sitt depot eller vil du kjøpe…

Les mer