FEMA

Jeg var med å stifte FEMA, en frivillig organisasjon den 31.mai 2014 eller Frivillig Enslige Mødre ved Assistert befruktning. Der sitter jeg som styreleder, og bruker mesteparten av min ledige tid til å gjøre arbeid i organisasjonen.

I løpet av det første året, har vi fått mellom 30 og 40 betalende medlemmer. Men vi trenger mange flere. Vi er inspirert av Femmis i Sverige, som har hele 600 medlemmer.

Fema skal først og fremst være der for sine medlemmer. Gjennom sosiale nettsider og andre møteplasser. Medlemssidene består av informasjon, grupper og forum for medlemmene. Vi har også en kompisklubb for barna med aktiviteter for dem.

Politisk jobber vi med å få endret på bioteknologiloven for at den skal åpne opp for at enslige kvinner kan gå til fertilitetsbehandling og assistert befruktning også i Norge, slik både heterofile og lesbiske par får i dag (først og fremst muligheten til å kunne gjøre det privat).

For å få gjennomslagskraft og for at alle medlemmene skal ha størst mulig nytte av organisasjonen, så trenger vi flere medlemmer. Så dersom du faller inn under vår medlemskategori (enslig kvinne som har fått, blitt gravid, eller ønsker å få barn alene) så meld deg gjerne inn hos oss. Du får en måneds gratis tilgang til nettsidene, før fakturaen forfaller og du kan velge om du ønsker å betale for å fortsette medlemskapet eller ikke.

Sjekk ut FEMA her.

Legg inn en kommentar