• Få nye innlegg på epost

Fertilitetsutredning

Jeg får ofte spørsmål rundt fertilitetsutredning. Jeg kan svare på veldig mye, men jeg må minne om at jeg ikke er en lege og en fertilitetsutredning bør selvfølgelig gjøres av en lege med fertilitet som sitt spesialfelt. Når det kommer til hva som bør gjøres i en fertilitetsutredning, så råder…

Les mer

Valg og kjøp av donorsæd

I dette innlegget skal jeg ta for meg problemstillinger man kan bli stilt overfor det kommer til valg av sæddonor og eventuelt kjøp av donorsæd. Skal du velge åpen eller lukket/ikke-kontaktbar sæddonor? Hva vil åpen/lukket si? Skal du la klinikken plukke en donor fra sitt depot eller vil du kjøpe…

Les mer