• Få nye innlegg på epost

Hvor mye koster assistert befruktning?

Klokke og stabler med penger. Tid er penger. Hvor mye koster assistert befruktning?
Det er ingen tvil om at det raser ut penger når man er i behandling for ufrivillig barnløshet. Men dersom du venter for å spare penger, så kan det koste deg dyrere enn om du setter igang med en gang.

Hvor mye koster assistert befruktning? Dette er et spørsmål jeg får veldig ofte. Det er egentlig helt umulig å svare på hvor mye det vil koste for hver enkelt. Men jeg skal forsøke å gi en viss pekepinn i dette innlegget. Jeg har sett på fem danske klinikker når jeg har sett på priser. Tre av klinikkene ligger i København og to ligger i Århus.

For min egen del, kan jeg si at jeg startet med et budsjett på 100 000kr. Jeg var relativt ung (34år) og hadde, så vidt jeg visste, ikke noe utfordring med fertiliteten. Da nærmere 90 000 var brukt opp uten en eneste positiv graviditetstest, så måtte jeg en runde i tenkeboksen og fant ut at jeg hadde endometriose. Jeg puttet nye 100 000 i potten. Til slutt endte jeg med å ha brukt totalt sånn ca 220 000 -230 000 kroner da jeg ble gravid første gangen.

Fertilitetsutredningen bør være utgangspunktet for ditt budsjett.

Før du setter igang med å sette et budsjett for assistert befruktning bør du gjøre en grundig fertilitetsutredning. Senere i fertilitetsfredag skal jeg skrive mer om hva en fertilitetsutreding bør bestå av.

Når utredningen er klar, bør du diskutere med gynekologen din om hva slags behandlingsvei du bør gå. Da tenker jeg først og fremst på om du kan starte med IUI (insemineringer), eller om du bør starte rett på IVF (in vitro fertilization eller prøverørsbehandling). Gynekologen bør også kunne gjøre seg opp en mening om hvor stor sjanse du har for å lykkes.

Ulike behandlingsformer

Dersom du har en god fertilitetsutredning og fremdeles er forholdsvis ung, så vil du bli anbefalt å starte med IUI. IUI står for “intra uterine insemination”. Det betyr omtrent livmorinseminering. Jeg bruker for enkelhets skyld bare IUI eller inseminering. IUI vil si at renset sperm blir sprøytet ved hjelp av et kateter helt inn i livmoren. I gjennomsnitt for en ung kvinne med gode hormonverdier og ingenting galt, vil man gi et sted mellom 15 og 20% sjanse for å lykkes ved ett IUI-forsøk. Etter flere forsøk vil sjansen også øke veldig mye (opp mot 80% etter 5-6 forsøk).

Dersom noe tyder på at du har reduserte sjanser for å lykkes med IUI, blir du anbefalt å starte med ivf. For en ung og fertil kvinne vil da sjansen øke til ca 40% pr forsøk. Ved tre forsøk er sjansen økt til ca 80%. Dette kan være greit å ha i bakhodet når du velger behandlingsform. Hvert forsøk koster jo ikke bare penger, men også tid og følelser.

Inseminering (IUI)

IUI er den billigste formen for assistert befruktning. I utgangspunktet kan den gjøres uten hormoner og kun ved bruk av eggløsningstester for å finne rett tidspunkt. Men greit å vite at selv om sjansen for å lykkes er mellom 15 og 20% så vil noen ha høyere sjans og andre har mindre sjans. Det kan man ikke vite. Derfor er det anbefalt å ikke gjøre veldig mange IUI før man går over til ivf.

De ulike klinikkene har ulike råd for hvor mange iui de anbefaler før ivf. Det varierer fra 4 til 6 forsøk, så det er jo noe å ha i bakhodet når du starter. Man kan gjøre iui med donor eller med partners sæd.

Priser ved inseminering.

Det er flere hensyn å ta når man skal beregne pris på behandlingen. Det er gjerne en pris på selve insemineringen og i tillegg kommer prisen for donorsæd. Dersom man har mannlig partner som er fertil, så bruker man selvfølgelig ikke donorsæd og man slipper den kostnaden, men noen klinikker tar et beløp for å forberede partners sæd (ca 500).

Prisene for kun inseminering varierer fra 2000 til 3500 DKK (2600 – 4600 NOK) ved de fem fertilitetsklinikkene jeg har sett på. Det kan se ut som at det generelt er 3500 ved klinikkene i København og 2000 i Århus. For mange kan de sparte kostnadene gå opp i opp med økte reiseutgifter eller mer tungvinn reise. Det kommer litt an på hvor man bor.

Reisekostnader

Dersom man bor i nærheten av en ferge som går til Hirtshals eller Fredrikshavn, så er det en billig og grei reisemåte fremfor fly. Men fly er ofte det enkleste og selvfølgelig det raskeste. Når du skal beregne reisekostnader for IUI, så kan du jo prøve deg frem ved å se på prisene et par dager frem i tid siden man ofte har så kort varsel på å komme seg avgårde. Dersom man velger IUI med kun eggløsningstest for å finne rett tidspunkt, så får man enda kortere tid. Da må du sjekke priser slik at du kan være ved klinikken til dagen etter. Det fordyrer reisen en del, særlig dersom man må reise med fly og det må man jo gjerne når man har kort varsel.

Jeg kan også tipse om at det er mulig å kjøre nattbuss fra Oslo til København. Det har jeg gjort en gang og kommer ikke til å gjenta. Det ble rett og slett for slitsomt når jeg skulle orke å jobbe dagen etter hjemkomst i tillegg. Men dersom du orker og trenger å spare mest mulig penger, så er det absolutt et alternativ å vurdere.

IVF – in vitro fertilisering (prøverørsbehandling)

Dersom man velger ivf som behandlingsåte, så vil prisene øke drastisk. Men det gjør også sjansene for å lykkes. Så til syvende og sist, kan det hende det lønner seg.

De aller fleste klinikkene gir deg mulighet til å skrive kontrakt på inntil tre forsøk til prisen for to forsøk. Så dette kompliserer beregningen noe. Da vil du tape verdien av ett forsøk dersom du lykkes på første forsøk (siden du ikke får tilbakebetalt noe av kontraktsbeløpet når du blir gravid), men dersom du trenger alle tre forsøkene i kontrakten, så vil du også ha spart et beløp tilsvarende ett forsøk. Medisiner blir også en variabel som vil være ulik fra person til person. Medisinkostnadene kommer utenom beløpet som klinikken skal ha.

For et enkelt forsøk med ivf, så varierer prisen fra 22 000 til 24 500 DKK (29 000 – 32 000 NOK. Noen klinikker gir et avslag når det ikke er første forsøk ved klinikken. Det er viktig å lese prislisten til klinikken nøye før du velger behandling ved klinikken. Jeg fikk litt sjokk over noen ekstrautgifter jeg ikke hadde regnet med.

I tillegg til det beløpet klinikken skal ha, så kommer utgifter til medisiner. Her er det umulig å komme med et fasitsvar som gjelder alle. Man kan spare en del penger på å reise til Sverige og hente ut medisinene. Men jeg vil anslå at man bør regne med en utgift på mellom 10 000 og 15 000 NOK til medisiner pr ivf-forsøk. Dersom man er over 40 år, kan det være at man må bruke enda mer til medisiner.

Trepakning vs enkeltforsøk

Jeg pleier alltid å anbefale å gå for en trepakning med en gang. Jeg skal forklare hvorfor: Enkelt og greit vil man normalt ha ca 40 prosent sjanse på å lykkes ved ett forsøk. Det er når alt er i orden med fertiliteten. Det vil si at det er større sjanse for å ikke bli gravid på det ene forsøket enn å bli det.

Det er størst sjanse for å IKKE tape penger dersom du velger en trepakning. Du vil tape ca 25 000 kroner dersom du blir gravid på første forsøk. MEN dersom du faktisk BLIR gravid på første forsøk, så har du allikevel lykkes og får premien til slutt! Da vil ikke de pengene være like bitre som dersom du må ut med dem til et tredje forsøk. Du slipper uansett å måtte ut med enda flere penger til medisiner, reiser, opphold, gynekologbesøk, kanskje fri fra jobben. Du sparer masse på å lykkes ved første forsøk uansett. De 25 000 er ingenting da.

Dersom du lykkes på andre forsøk, så går det i null. Du har verken tapt eller spart noe. Med unntak dersom du er over 40 år for da koster trepakningen litt mer enn to forsøk, sjansen for å lykkes på ett forsøk er dertil mye lavere, så jeg vil allikevel anbefale trepakning.

Dersom du må igang med et tredje forsøk er du selvfølgelig glad dersom du valgte en trepakning. Du må uansett ut med utgifter til medisiner, reise og opphold, så det å vite at man faktisk da får et gratis forsøk hos klinikken kommer godt med.

I tillegg er det greit å ha i bakhodet at 80% blir gravide på sitt første, andre eller tredje forsøk. En trepakning har økt sjansene dine drastisk mot 40% på ett forsøk.

Refusjon av medisinutgifter

Dersom du oppfyller kravene for assistert befruktning i bioteknologiloven, så får du tre gratis forsøk av det offentlige her i landet. Med unntak av medisiner. Du må selv legge ut for alle medisiner du trenger til assistert befruktning. Men når du har brukt mer enn 17 730 til medisiner, så vil du få ytterligere medisinutgifter refundert. Da er det viktig å søke innen fristen på 6mnd og legge ved en legeerklæring. Man må leve i et heterofilt eller lesbisk parforhold for å oppfylle kravene i bioteknologi loven.

Les mer om støtteordninger for ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling på helsenorge her.

Andre tilleggsutgifter ved ivf

Ved ivf, kan det komme flere utgifter. Som ved inseminering, vil sæd komme i tillegg. Men også andre utgifter kan tilkomme. Det er derfor viktig å lese prislisten nøye. Da jeg hadde mitt første ivf-forsøk ble jeg overasket over en ekstra kostnad på 1500 dkk for at klinikken skulle bruke donorsæden som jeg allerede hadde kjøpt i en spermbank.

Neste innlegg i fertilitetsfredag vil jeg se nærmere på alle utgiftene og alle vurderinger som er greit å gjøre i forbindelse med bruk av donert sæd.

For det første trenger du å scannes av gynekolog i Norge i forbindelse med forsøket. Noen klinikker har et samarbeid med norske gynekologer og dekker disse konsultasjonene dersom du går til en av de samarbeidende gynekologene. Men ofte må man regne med å dekke disse selv. Da må man regne med 1000 NOK pr konsultasjon. Du vil behøve to til fem konsultasjoner pr forsøk.

Men så kan det også være ulike grunner til at et ivf-forsøk blir enda dyrere. Noen blir anbefalt noe som heter assisted hatching eller “assistert klekking”. Enkelt forklart vil det si at de lager en mikroskopisk rift i skallet til embryoet før det settes tilbake i livmoren. Det antas at det vil hjelpe embryoet i den videre utviklingen dersom skallet er litt hardt. Assisted hatching koster normalt 2000 DKK

Noen vil trenge ICSI – eller micro injeksjon. Det vil si at de plukker ut en sædcelle som ser perfekt ut og sprøyter den inn i egget. Dette gjøres som regel dersom mannen har få sædceller eller det er noe annet med sæden som gjør at den trenger litt “hjelp” for å trenge inn i egget. Jeg har også hørt om kvinner som har gjort ICSI med donorsæd dersom skallet på egget er hardt og vanskelig for sædcellene å trenge inn. ICSI koster normalt 3-4000 DKK.

Jeg valgte å gjøre en livmorscratching ved to av mine forsøk (faktisk de to gangene jeg ble gravid). Det har kostet meg ca 2000 i tillegg. Men jeg ser priser helt opp i 5000 for å få det gjennomført.

Pris for donorsæd

Jeg ser at jeg må skrive et eget innlegg om donorsæd. Det er jo en jungel av ulike alternativer og fallgruver man kan gå i her. Så er det jo greit å vite at hjertet er med på prosessen og at du velger det som du kan stå for i all fremtid for ungen din.

Det enkleste og billigste vil være å bruke sæd fra klinikkens depot. For lukket donor vil det koste mellom 2000 og 3000 fra klinikkens depot og for åpen donor, fra 3000 til 4500.

Når man skal bestille fra en spermbank og få det tilsendt klinikken blir det brått mer komplisert. Prisene er også litt vanskelige å forstå seg på og det vil komme tillegg både på frakt og en merverdiavgift. For lukket donor bør man regne 3750 DKK og for åpen donor 6000 DKK per strå (“dose”). I tillegg må man ut med ca 900 DKK i frakt.

Dersom man har fått stråene tilsendt en klinikk og så ønsker å bytte klinikk, så vil klinikken som sender stråene ta et beløp, mottakende klinikk skal også ha litt og i tillegg koster det enda mer til spermbanken å få en kureer til å frakte sæden.

En slags oppsummering

Kort fortalt, så kan et iui-forsøk variere fra 4000 DKK til 10500 for behandling og donor. Et ivf-forsøk vil kunne variere fra 38 000 til 60 000 DKK. I tillegg kommer reise og opphold i forbindelse med forsøket. Ved iui, kan man normalt reise frem og tilbake på samme dag, men ved ivf, trenger man 3 til 5 dagers opphold (eventuelt kan man reise frem og tilbake to ganger).

Lån eller refinansiering?

Det er ingen tvil om at dette koster penger. Så det kan være lurt å spare litt, men husk også at tiden du bruker til å spare, vil også kanskje gjøre at du vil trenge flere og dyrere forsøk. Noen ganger kan det faktisk forsvare å ta opp kortsiktig og dyr gjeld. Eller enda bedre: Prat med banken og vær ærlig. Kanskje det er mulig å gjøre noe med boliglånet?

Jeg var vel ikke mest fornuftig på det området. Jeg tok opp dyre smålån fordi jeg tenkte ikke at banken var mulig å prate med om dette. Men da jeg i ettertid sto i banken med lua i hånda og skulle forklare de dumme lånene, så var rådgiveren faktisk positiv. Hun mente at det var riktig å bruke pengene mens jeg enda hadde fertiliteten og det viste banken at jeg ikke levde et kostbart luksusliv som jeg egentlig ikke hadde økonomi til. Det var ikke vaner som måtte endres og det liker banken godt.

Les de andre innleggene i spalten fertilitetsfredag her:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.