Støttegrupper

Å snakke med andre som er i samme situasjon som en selv er både nyttig og godt når man er ufrivillig barnløs.

Jeg setter sammen støttegrupper etter behov. Støttegruppene blir satt sammen utifra felles utfordringer slik at likepersoner kan utveksle erfaringer og følelser for å hjelpe hverandre under kjærlig støtte fra meg som veileder.

Jeg ser gruppens behov og gir samtaleoppgaver for å drive dere frem i en prosessen.

Målet er å skape fellesskap og lære av hverandres prosesser og av kunnskapen jeg kan dele i gruppen.

Vi kan ta for oss ulike temaer etter gruppens behov for å øke kunnskapen og tryggheten i prosessen.

Ved behov kan jeg også dra inn eksterne veiledere dersom jeg ser det nyttig for gruppen.