• Grupper og nettverk

    Facebookgruppe for prøvere

    Jeg skriver fra tid til annen om diverse facebookgrupper jeg lager. Jeg har bidratt til å lage en del nå. I dag skal jeg “reklamere” litt for en helt ny prøvergruppe. Jeg starter nemlig i dag på en helt ny.…